30 November 2011

fiat 600 1958

restaurata nel 2011